Paris, novembre 2013.

1-PB119107

Clique multitude.